VLAN Trunking Protocol

0
379

VTP چیست و TRUNKING سوئیچ سیسکو چگونه عمل می کند؟ 

در دستگاه های سیسکو، VTP (پروتکل Trunking VLAN) قوام پیکربندی VLAN را در یک شبکه واحد دو لایه حفظ می کند. VTP از فریم های Layer 2 برای مدیریت اضافی، حذف و تغییر نام VLAN ها از سوئیچ ها در حالت سرویس دهنده VTP استفاده می کند. VTP مسئول هماهنگ سازی اطلاعات VLAN در یک دامنه VTP است و نیاز به پیکربندی همان اطلاعات VLAN در هر سوئیچ را کاهش می دهد و در نتیجه امکان عدم تناقضات پیکربندی ایجاد شده را هنگام ایجاد تغییرات به حداقل می رساند.

انتقال ترافیک و دیتا بین سوئیچ ها از طریق لینک معمولی صورت نمیگیرد و به این منظور باید بین انها ترانک برقرار شود که به این کار اصطلاحأTRUNKING  می گویند.

پکت هایی که به این روش ارسال میشوند نیاز به بسته بندی مجدد ENCAPSULATION دارند. پکت ها با دو روش ISL مخصوص سیسکو و 802.1Q استاندارد  IEEE که به جای اضافه کردن هدر و تریلر از TAG استفاده میکند در نتیجه OVERHEAD کمتری دارد همچنین این پروتکل به دلیل احتمال وجود هاب در شبکه پکت های VLAN تغییری نمیکنند.

مزایای VTP

  • قوام پیکربندی VLAN در سراسر شبکه لایه 2
  • توزیع پویا VLAN های اضافه شده در شبکه
  • تنظیمات افزونه و بازی هنگام اضافه کردن VLAN های جدید

هنگامی که یک سوئیچ جدید به شبکه اضافه می شود، به طور پیش فرض بدون نام دامنه VTP یا رمز عبور تنظیم می شود، اما در حالت سرور VTP  است. اگر هیچ نام دامنه VTP پیکربندی نشده باشد، یکی از اولین بسته های VTP دریافت شده را فرض می کند. از آنجا که یک سوئیچ جدید دارای ویرایش تنظیمات VTP از 0 است، هر شماره تجدید نظر را به عنوان جدیدتر پذیرفته و در صورت مطابقت با رمزهایVTP ، اطلاعات VLAN  آن را بازنویسی می کند. با این حال، اگر شما به طور تصادفی سوئیچ را به نام خود با نام و رمز دامنه VTP صحیح به شبکه وصل می کنید، (یک شماره تجدید نظر VTP بالاتر از آنچه در حال حاضر شبکه دارد (سوئیچی که برای نگهداری از شبکه با اطلاعات VLAN آن حذف شده بود، کل دامنه VTP تنظیمات VLAN سوئیچ جدید را اتخاذ می کند که احتمالاً باعث از بین رفتن اطلاعات VLAN در کلیه سوئیچ ها در دامنه VTP می شود و منجر به خرابی شبکه می شود. از آنجا که سوئیچ های سیسکو، اطلاعات پیکربندی VTP را جدا از تنظیمات عادی حفظ می کنند، و از آنجا که این مسئله خاص آنقدر زیاد اتفاق می افتد، به صورت محاوره ای به عنوان “بمب VTP “شناخته می شود.

قبل از ایجاد VLAN بر روی سوئیچ که از طریق VTP پخش می شود، ابتدا باید دامنه VTP تنظیم شود. دامنه VTP برای شبکه، مجموعه ای از کلیه سوئیچ های مستقل با تنظیمات VTP (نام دامنه، رمز عبور و نسخه VTP) است. همه سوئیچ ها در همان دامنه VTP اطلاعات VLAN خود را با یکدیگر به اشتراک می گذارند، و یک سوئیچ می تواند تنها در یک دامنه مدیریت VTP شرکت کند. سوئیچ ها در دامنه های مختلف اطلاعات VTP را به اشتراک نمی گذارند. تنظیمات VTP بدون تطابق ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی در مذاکره در مورد تنه های VLAN و کانال های پورت مجازی شود.

VTP VLAN TRUNKING PROTOCOL

پروتکلی برای تبادل اطلاعات VLAN ها است و سوئیچ ها با این پروتکل میتوانند همه VLAN ها را روی یک سوئیچ تعریف کنند (SWITCH MODE) و بعد اطلاعات آن را به همه سوئیچ ها ارسال کند.  (CLIENT MODE)

انواع مودهای  VTP

در SERVER سوئیچ میتواند VLAN ها را ADD/DELETE/MODIFY کند.

 در CLIENT هیچ کدام از موارد مدیریت VLAN قابل اجرا نیست.