چگونگی فرآیند Backup (قسمت اول)

0
246

Backup:

Backup  یک کپی از داده‌های مهم است که در یک مکان جایگزین ذخیره می‌شود، بنابراین اگر اطلاعات یا داده های مهم شما حذف شوند یا خراب شوند، می‌توانند از طریق Backup بازیابی شوند.

حتی معتبرترین کامپیوتر نیز ممکن است در نهایت خراب شوند. بسیاری از متخصصان توصیه می‌کنند که شما دو یا حتی سه، پشتیبان از تمام فایل‌های خود داشته باشید، برای اینکه از اطلاعات خود محافظت کنید.

یکی از اساسی ترین مسایل برای فهم پشتیبان گیری (backup) و بازیابی (recovery)، مفهوم سطوح backup است.

انواع Backup:

 • full backup
 • Incremental Backup
 • Differential Backup
 • Transaction Log Backup
 • Partial Backup
 • File Backup File Group Backup
 • Copy-Only Backup
 • Mirror Backup

در چه مواقعی ممکن است به Backup احتیاج پیدا کنیم؟

 1. گم شدن یا حذف شدن اطلاعات
 2. بازگرداندن به نسخه قبلی بعد از تغییرات اعمال شده
 3. هزینه ‌بر بودن تولید مجدد اطلاعات در صورت حذف شدن آنها
 4. غیر‌ممکن بودن بازگردانی اطلاعات در برخی موارد

Full Backup

از آنجایی که حجم عظیمی از داده ها باید کپی شوند، در این فرآیند زمان بسیاری صرف خواهد شد (در مقایسه با انواع دیگر از روش های Backup، این روش 10 برابر زمان بیشتری را صرف می کند). در نتیجه در هر نوبت پشتیبان گیری، بارکاری قابل ملاحظه ای به شبکه تحمیل می شود و با عملیات روتین شبکه شما تداخل پیدا می کند. همچنین بکاپ کامل حجم بالایی از فضای ذخیره سازی را نیز اشغال می کند.

به همین دلیل است که Full Backup تنها به صورت دوره ای گرفته خواهد شد و آن را با انواع دیگر بکاپ ترکیب می کنند.

فوایدFull backup :

ریکاوری سریع داده ها به هنگام رخداد یک  disaster

مدیریت بهتر ذخیره سازی، از آنجایی که تمام مجموعه داده ها در یک فایل بکاپ واحد ذخیره می شوند.

معایبFull Backup :

با وجود اینکه بکاپ کامل، مزیت های بالا را برای شما به ارمغان می آورد اما شامل نقاط ضعف بسیاری نیز هست:

اجرایFull Backup ، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می دهد.

شما نیاز به یک ذخیره ساز با ظرفیت بسیار بالا خواهید داشت تا بتواند همه بکاپ های شما را در بر گیرد.

از آنجایی که هر فایل full backup شامل کل مجموعه داده های شماست، اگر این داده ها به دسترسی شخصی فاقد صلاحیت برسند، کسب و کار شما دچار مشکل می شود. هر چند اگر راهکار بکاپ شما از ویژگی data protection پشتیبانی نماید، می توان از این خطرات پیشگیری نمود.