ویژگی‌های فرمت LTFS

0
254
فرمت LTFS
تکنولوژی فرمت LTFS

فرمت LTFS چیست؟

فرمت LTFS یک فرمت استاندارد برای ثبت داده‌ها در نوارهای مغناطیسی مدرن را فراهم می‌کند.

LTFS سیستمی است که اجازه دسترسی فایل‌های ذخیره‌شده روی نوار مغناطیسی را می‌دهد تا به روشی مشابه افراد به آن دسترسی داشته باشند.

LTFS به هر دو فرمت اطلاعات ذخیره شده در نوار مغناطیسی اشاره دارد که از این فرمت برای ایجاد رابط کاربری فایل با داده‌های ذخیره‌شده در نوار مغناطیسی استفاده می‌کند.

ذخیره‌سازی اطلاعات بر روی نوار مغناطیسی بیش از ۵۰ سال است که مورد استفاده قرار گرفته‌است، اما معمولا فراداده های فایل را به شکلی ساده برای دسترسی یا اصلاح، مستقل از محتوای فایل نگهداری نمی‌کند.

اغلب پایگاه‌های داده خارجی، برای نگهداری metadata، timestamps، سلسله‌ مراتب دایرکتوری داده‌ها استفاده می‌شدند، اما این پایگاه‌های داده خارجی عموما برای قابلیت هم‌کاری و نوار طراحی نشده اند.

استاندارد حول یک فرمت خاص است که در اصل توسط IBM ساخته شده‌است.

استاندارد LTFS بخشی از خانواده استانداردهای SNIA در سال 2012 شد، که توسط IBM به SNIA اهدا شد.

گروه کار تکنیکی SNIA  (LTFS)در حال تمرکز بر روی توسعه معماری است که مربوط به فرمت on برای LTFS می‌باشد.

امکاناتی که فرمت LTFS در اختیار کاربر خود میگذارد

  • پیاده‌سازی LTFS با استفاده از نوار
  • دسترسی هرچه ساده تر کاربر به داده‌های نوار با استفاده از ابزارها و واسط‌های آشنا
  • امکان استفاده از چند پلت‌فرم و چند برند روی Tape که قابلیتInteroperability  دارند، در نتیجه استانداردی غیرانحصاری برای تبادل داده است.
  • محصولات multivendor
  • به اشتراک گذاری داده‌ها

این فرمت به طور خاص برای موارد زیر مناسب است:

  • ورودی و خروجی دیتا
  • تبادل دیتا
  • ذخیره‌سازی فایل‌ها با استفاده از فرمت “self-description

ویژگی‌های فرمت LTFS

LTFS می‌تواند با استفاده کامل از داده‌ها بدون نیاز دسترسی به منابع اطلاعاتی دیگر بر روی درایو مجازی قرار گیرد.

داده‌ها را می توان بین سایت‌ها و برنامه‌های کاربردی با استفاده از اطلاعات مربوط به LTFS، به اشتراک گذاشت.