خرید و فروش انواع هاردهای HPE 1.2TB

0
262

انواع هاردهای HPE 1.2TB را بشناسید

شرکت HPE برای هر کدام از هارد درایورهای خود یک شماره اختصاصی را معرفی می کند که به SKU معروف است .SKU

یا پارت نامبر هارد hpe sas 12g 600 10k به شرح زیر است.

برای هارد HPE 1.2TB SAS 10K SFF پارت نامبر هایی به شرح زیر وجود دارد:

B21- 781518- این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG1200JEHMC و شماره اسمبلی آن 768788-004 و درنهایت شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001 است.

781518 S21-– این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوی با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG1200JEHMC و شماره اسمبلی آن 768788-004 و در آخر شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001 است.

781518-B21- این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل  دراین سری برابر باEG1200JEMDA و شماره اسمبلی آن 781514-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001 است.

781518-S21-  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوی با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10k 2.5in ENT HDD است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG1200JEMDA و شماره اسمبلی آن نیز 781514-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001 است.

781518-B21- این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوی با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10k 2.5in SC ENT است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG1200JTKC و شماره اسمبلی آن نیز 796365-004 و در نهایت شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001 است.

781518-S21:  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوی با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG1200JETKC و شماره اسمبلی آن نیز برابر با  796365-004 و در نهایت شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001  است.

781518-B21:  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS10K 2.5in SC ENT HDD است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG0012JWFUT  و شماره اسمبلی آن  872283-003  و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-S21: این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5 SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWFUT و شماره اسمبلی آن 872283-003 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-B21: این پارت نامبر نشان دهنده هار درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWFVA و شماره اسمبلی آن 872285-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-S21: این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این هارد سرور برابر با  EG001200JWFVA و شماره اسمبلی آن  872285-002 و درنهایت شماره آپشن پارت آن 781578-001 است.

781518-B21: این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5 in SC ENT است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWJNQ و شماره اسمبلی آن 876938-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-S21: این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWJNQ  و شماره اسمبلی آن 876938-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

همانطور که در بالا مشاهده می کنیم. انواع مختلفی از این هارد درایو به بازار عرضه شده اند. گرچه تمام آن ها در کیفیت و یا برخی از موارد تولید کمی متفاوت هستند.

781518-S21:  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوی با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG1200JETKC و شماره اسمبلی آن نیز برابر با  796365-004 و در نهایت شماره آپشن پارت آن برابر با 781578-001 است.

781518-B21:  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS10K 2.5in SC ENT HDD است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG0012JWFUT  و شماره اسمبلی آن  872283-003 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-S21: این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5 SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWFUT و شماره اسمبلی آن 872283-003 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-B21:  این پارت نامبر نشان دهنده هار درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWFVA و شماره اسمبلی آن 872285-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-S21: این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این هارد سرور برابر با  EG001200JWFVA و شماره اسمبلی آن  872285-002 و درنهایت شماره آپشن پارت آن 781578-001 است.

781518-B21:  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5 in SC ENT است. عبارت ENT در عنوان نشان دهنده آن است که این هارد سرور برای مصارف شبکه سازمانی مناسب است و کیفیت بالاتری دارد. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWJNQ و شماره اسمبلی آن 876938-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

781518-S21:  این پارت نامبر نشان دهنده هارد درایوری با مشخصات 1.2TB 12G SAS 10K 2.5in SC S-Buy است. شماره مدل در این سری برابر با EG001200JWJNQ و شماره اسمبلی آن 876938-002 و در نهایت شماره آپشن پارت آن هم برابر با 781578-001 است.

سرعت دیسک

خرید هارد HPE 1.2TB SAS 10K SFF که دارای دیسک مغناطیسی و مکانیکی است، بسیار انتخاب مناسبی می باشد. این دیسک با سرعت 10 هزار دور بر دقیقه کار می کند. عبارت 10K در عنوان آن نشان دهنده سرعت چرخش این دیسک است. نوع چرخش در این هارد به صورت دور ثابت است. عبارت RR به معنای دور روتور و یا RPM به عنوان دور بر ثانیه، به همین موضوع اشاره دارد.

ابعاد دیسک

این هارد از دیسک های به ابعاد 2.5 اینج استفاده می کند. واز نوع Small Form Factor یا SFF است.

ظرفیت ذخیره سازی

در این هارد درایو می تواند تا  1.2 ترابایت را بدون هیچ مشکلی ذخیره سازی کرد.

نوع و سرعت انتقال داده

برای اتصال هارد HPE 1.2TB SAS 10K SFF به شاسی و سایر قطعات سرور می تواند از رابط SAS  یا  Stability Augmentation System استفاده کرد. این رابط ها امکان انتقال اطلاعات سریع را به ما می دهند.

سرعت ارتباط و انتقال داده در این هارد درایو به 12 گیگابیت بر ثانیه می رسد.

 زمان نگارش و بازیابی هارد

این هارد درایو در شرایط نرمال در ظرف 13 دقیقه می تواند تمام ظرفیت حافظه خود (1.2ترابایت) را خوانده یا نگارش کند.

مشخصات جستجو (Seek Time)  در این هارد درایو به شرح زیر است:

Single Track برابر با 0.10 میلی ثانیه؛781

Average برابر با 3.7 میلی ثانیه؛

Full-Stroke برابر با 7.3 میلی ثانیه.

لازم به توضیح است که زمان جستجو عبارت است از زمانی که هارد درایو بخش مشخصی از اطلاعات را بر روی دیسک مکان یابی کرده و ذخیره می کند. به صورت معمول مقدار به صورت میلی ثانیه تعریف می شود. هر چه این مقدار کمتر باشد بهتر است.  این معیار را نباید با زمان کپی، دانلود و یا رایت اطلاعات بر روی دیسک اشتباه گرفت. این زمان نشان دهنده انجام کامل فرایند ذخیره سازی بر روی یک هارد درایو است. این عدد غالبا به صورت میانگین بیان می شود.

شاخص بیت بر سکتور یا سکتور سایزینگ در این هارد درایور برابر با 512 بیت است. که با عبارت 512 گاهاً در انتهای این هارد اعلام می شود.

سرورهای مطابق با این هارد

هارد HPE 1.2TB SAS 10K SFF درایور می تواند در اکثر سرورهای شرکت HPE به کار گرفته شود که برخی از آن ها را نام برده ایم.

Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)

Proliant DL Series: DL20 (G9)

Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)

Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)

Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)

Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)

Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)

HPE Storage arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

HPE StoreVirtual (VSA): 4130 4330 4330(FC) 4335 4335 (Hybrid SAN) 4530 4630 4730 4730(FC)