تحلیل ارزش اقتصادی نوار LTO برای نگهداری بلندمدت داده (قسمت دوم)

0
211

نمای کلی مدل ارزش اقتصادی

تحلیل ارزش اقتصادی ESG دو سناریو را با هم مقایسه می‌کند: اولی سازمانی است که انتخاب می‌کند تا از محصولات نوار کاست برای پشتیبانی از الزامات نگهداری بلندمدت آن استفاده کند. سناریوی دوم یک رویکرد ذخیره‌سازی است که بسیاری از مشتریان در حال حاضر نیاز به برآورده کردن الزامات نگهداری خود دارند. مجموعه‌های تنظیمات اصلی برای هر سناریو عبارتند:

1.سناریوی نوار :LTO در این سناریو، مشتری از یک کتابخانه نواری با سایز بالا، نوار وکارتریج LTO-6 در ابتدای افق زمانی استفاده می‌کند و پس از پنج سال به LTO-7 انتقال می‌یابد. این پیکربندی همچنین شامل سرورهای سرویس فایل نوار (LTFS) و هزینه‌های نرم‌افزاری برای خود LTFS است.

2.سناریوی :PMO در این سناریو، مشتری از مجموعه مشابهی از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براساس راه حلهای دیسک با اندازه مناسب و نرم افزار آرشیو استفاده می‌کند.

 تفاوتهای ویژه مدل ارزش اقتصادی ESG از نظر مالی و مقایسه شده بین دو سناریو شامل موارد زیر است:

  • هزینه‌های نسبی مربوط به کتابخانه‌های نوار، درایو، رسانه و نرم‌افزار LTFS همراه با آرایه‌های دیسک، HDDs و نرم‌افزار آرشیو
  • هزینه‌های نگهداری نسبی در طول زمان به عنوان تابعی از عناصر قبلی ایجاد شده‌اند.
  • هزینه‌های زیاد و پیکربندی براساس اندازه و پیچیدگی راه‌حل‌ها برای برآورده کردن الزامات سازمان مورد نیاز است.
  • تعداد نسبی و رشد مدیران برای مدیریت راه‌حلی است که در طول زمان لازم است.
  • پیشرفت اطلاعات در طول زمان برای اجرای هر دو نسل جدید رسانه LTO یک گذار جزئی و آپدیت شده است.
  • وظایف مدیریت IT مربوط به درخواست‌های بازیابی داده می‌باشد. برای اهداف این تحلیل، معادل با سناریوی نوار LTO و PMO است. با در نظر گرفتن PMOs های دیگر، مانند نگهداری داده‌های مبتنی بر ابر، بهبود هزینه برای دسترسی به داده‌ها و خروج داده‌ها برای سناریوی نوار LTO قابل‌توجه است.
  • بهبود بهره‌وری کاربر مربوط به درخواست‌های بازیابی داده‌ها (به عنوان مثال، تأثیر در دسترس بودن داده‌ها در طول رویدادهای بازیابی)
  • توجه داشته باشید که مدل ESG الزامات ذخیره‌سازی داده‌ها را در نظر می‌گیرد که در افق زمانی 10 ساله رشد می‌کند.

به بیان ساده: تحلیل ESG هزینه‌های احتمالی و مزایای بالقوه خرید را تخمین می‌زند و هم یک محیط نگهداری داده با مقیاس بزرگ و یک جایگزین مبتنی بر دیسک را تخمین می‌زند.

مقوله هزینه

این تحلیل ESG هشت مقوله هزینه را در نظر می‌گیرد: سخت‌افزار، نرم‌افزار، رسانه، زیرساخت به عنوان مثال: هزینه‌های برق و هزینه‌های فرصت فضایی، هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های کارکنان، هزینه‌های مهاجرت داده‌ها و هزینه‌های دسترسی داده که مجموع این مقوله‌ها برابر با کل هزینه مالکیت(TCO)  هر راه‌حل است.

مزایای بی قید و شرط:

این تحلیل ESG یک مقوله سود افزایشی را در نظر می‌گیرد: بهبود بهره‌وری کاربر در طول رویداده‌ای بازیابی داده‌ها. پساندازهای ارائه‌شده توسط راه‌حل مبتنی بر LTO در بالا و بالاتر از آنچه که در PMO انتظار می‌رود به عنوان سود خالص طبقه‌بندی می‌شوند.

سناریوی پیش‌فرض

 ESG پایه اصلی یک شرکت فرضی را برای نشان دادن هزینه‌های نسبی و مزایای نگهداری داده‌های مبتنی بر LTO در مقایسه با PMO مورد بحث در این گزارش توسعه داد. برای اهداف این تجزیه و تحلیل، ESG فرضیات خود را به عنوان نماینده یک شرکت در حال رشد با PB1 داده‌ها حفظ کرده و با 10 درصد داده‌های حفظ شده که هر ماه از طریق جامعه کاربر نهایی بازیابی می‌شوند را تنظیم می‌کند.

علاوه بر این، برای نشان دادن یک محیط پویا با نیاز به زمان در طول زمان، مدل ESG فرض می‌کند که اندازه داده‌ها سالانه به میزان 30 درصد افزایش می‌یابد. این یک فرض مهم است، در سناریوی PMO، یک مدیر ذخیره تکی (با افزایش حقوق 65.000 دلار، 91.000 دلار) به طور کامل تصور می‌شود که قادر به مدیریت 200 سل ذخیره است. با مقایسه تعداد بسیار بیشتری از کتابخانه‌ها را می توان توسط یک مدیر واحد مدیریت کرد. رشد داده شکاف مالی بین راه حله‌ای مربوط به افق زمانی ده‌ساله را عمیق‌تر می‌کند.

برای توضیح تراکم داده‌ها در رسانه نوار LTO، مدل ESG یک نسبت تراکم 1:2 را در هنگام تعیین راه‌حل LTO فرض می‌کند. در مقابل، فرض نمی‌شود که داده‌ها بر روی رسانه‌های ذخیره PMO با توجه به ردیف ردیف انتخاب‌ شده در این حالت مورد استفاده فشرده شده‌ باشد .در حقیقت، PMO با اندازه 20% هزینه اضافی RAID به اندازه 20 % پرداخت می‌کند که به طور موثر ظرفیت خام مورد نیاز را تا 20% افزایش می‌دهد. علاوه بر این، رسانه‌های ذخیره چه دیسک یا نوار به احتمال زیاد در طول زمان کاهش می‌یابند. برای توضیح این امر، یک فرض کاهش قیمت 10 درصدی در مدل ساخته شده‌است، که فرض می‌کند هزینه پیش‌فرض برای هر دو راه برای هر دو راه‌حل تا %10 در سال برای ظرفیت فزاینده مورد نیاز کاهش می‌یابد.

این‌ها و سایر فرضیات کلیدی مورد استفاده در سناریوی پیش‌فرض ESG، در شکل 1خلاصه شده‌اند.