Safety box و کاربری آن

0
258

هیچ کس به این موضوع فکر نمی کند که ممکن است اطلاعات مهم ذخیره شده در کارتریج ها بر اثر حوادث فیزیکی از بین برود. اما در صورت بروز هرگونه نقص و مشکل در کارتریج ها، فکر می کنند چقدر خوب بود که از داده‌های مهم خود محافظت کرده بودند. کارتریج ها بخش مهمی از ذخیره سازی اطلاعات شرکت ها را فراهم می سازند و تمام اطلاعات مهم شرکت ها را در خود ذخیره می کنند. پس محافظت از کارتریج ها مهم است و  در نهایت هم موجب حفظ داده ها میشود.

شاید تا قبل از این هیچ مشکلی نداشته باشید و مطمئن باشید که داده های خود را از همه ی آسیب های احتمالی محافظت می کنید.

محافظت از داده ها در مقابل سیل, زلزله ,آتش سوزی و جلوگیری از سرقت اطلاعات توسط Safety box ها تأمین می شود.

 Safety boxها برای حفاظت از Tape ها, رسانه‌های دیجیتال از سی‌دی، dvd، هارد دیسک، دوربین‌ها و دیسک‌گردان‌های را ارائه می‌دهند. در صورت آتش‌سوزی، بسیاری از انواع رسانه‌های دیجیتال دارای دمای بحرانی هستند و زمانی که این دما به وجود می آید، اطلاعاتی که ذخیره می‌شود آسیب‌ می بینند و ممکن است برای همیشه از دست برود.

Safety box ها دارای ظرفیت های مختلفی است و شامل ظرفیت های 5 تایی 10,15 و 20 تایی می باشد.

ویژگی هایSafety Box   ها:

  • جلوگیری از ضربات فیزیکی به کارتریج ها
  • جلوگیری از نفوذ آب
  • جلوگیری از نفوذ رطوبت و حرارت نامتعارف به کارتریج ها
  • جلوگیری از سرقت اطلاعات